Mô tả

💢sz 33 – 38 ký

<< Gorge >>, tiếng Việt gia công, đồ chơi,
trang web: https://timilikids.com

🥰Con trai đi cho bé bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé

🥰Kích thước: 10-12 (33-38 ký)

0️⃣9️⃣0️⃣3️⃣ 8️⃣3️⃣ 5️⃣0️⃣ 8️⃣9️⃣
💺 Mua hàng trực tuyến – ship hàng dây
🏠Mua hàng trực tiếp: Lô F, điện, hàng, hội, F16, bến, trò chơi, trang, trò chơi, trò chơi, trò chơi, trò chơi, trò chơi, trò chơi, trò chơi. CÓ CHỖ Đ NGUYÊN XE HẠNH, Đàng hung.
 Tàu hàng quốc tế (HCM: COD, khu

Thông tin bổ sung

Size

X